Stresshåndtering:


For personer, der ønsker at få redskaber til at håndtere stresssituationer på individ-gruppe- og organisationsniveau.

Stadig flere mennesker giver udtryk for at opleve stress i deres hverdag - på arbejdet og i privatlivet. En del af forklaringen kan være, at den øgede opmærksomhed, som stressproblemer har fået i de senere år, har gjort det muligt at sætte ord på følelsen af ikke at slå til eller leve op til egne og andres forventninger.


Det er imidlertid en kendsgerning, at samfundsforholdene udvikler og ændrer sig hurtigere end nogensinde, hvilket stiller store krav til det enkelte menneskes evne til omstilling og effektivitet. At have travlt og at skulle leve op til nye udfordringer kan være positivt i afgrænsede perioder, men er der konstant ubalance mellem krav og ressourcer, fører det til stress. Længerevarende stress udgør en alvorlig helbredsrisiko.


Kursusformål:

At lære stresssymptomerne at kende. De kropslige, de følelses- mæssige, de tankemæssige og de handlingsmæssige.

At få redskaber til at mærke, forstå og anerkende disse for derigennem at kunne udvikle en personlig hensyntagende- og selvopbyggende adfærd.

At kunne anvende disse erkendelser/erfaringer i sociale relationer.

Meditation og åndedrætsøvelser ændres til mindfullness meditaion   og stressreducerende øvelser.

Undervisningsform:

Teoretiske oplæg og diskussioner ud fra deltagernes egne erfaringer.  Gennemgang af cases, herunder øvelse i kollegial samtale om emnet med størst mulig nærvær i relationen.

Kropslige øvelser med henblik på at øge den enkeltes evne til at mærke betydningen af spænding og afspænding.

Åndedrætsøvelser. Meditation og Visualisering

 
Release & Rebalance
Klinik for kropsterapi og afspænding

Motion og afspænding i vand

For fagpersoner der arbejder med- ønsker at arbejde med kursister i vand.  Formålet er, at få kendskab til og erfaring med vandets opdrift, turbulens og modstand i arbejdet hen imod øget kropsoplevelse og kropsbevidsthed. En væsentlig forudsætning for at kunne progrediere enhver form for kropslig udfoldelse i vand.  Fra almen velvære, over styrke og generel motion til genoptræning og hensyntagende undervisning.

Specielt ved dette kursus er vægtningen af øvelser, der giver mulighed for at opleve/mærke, bærbarhed, eftergivelighed, tyngde og modstand. Alle øvelserne dissekeres på land og afprøves i vand.

Undervisningsform: Oplæg, diskussion,  afprøvning, opsumering.

Klinik For Kropsterapi og Afspænding - Frederiksberg Alle 68 2.th. 1820 Frederiksberg. C.  - Lis Hansen: 26197226  

design by martin stoltenhttp://stolten.eu
Release & Rebalance
Klinik for kropsterapi og afspænding

     VELKOMMEN       BEHANDLING       KURSER       SUPERVISION       TIL GRAVIDE      PROFIL       KONTAKT / INFO

Medarbejderudvikling:


Kurset tager afsæt i Marte-Meo-metoden, en interaktions-analysemodel for udvikling af samspillet mellem mennesker. Der anvendes videooptagelser af konkrete episoder med de involverede personer.

Terapeuten giver konstruktive handlingsanvisende råd med afsæt i de relationer, der lykkes. Det viser sig ofte, at man med små ændringer i det verbale og kropslige samspil kan løse hverdagens små og store problemer.


Kursusformål:

At styrke den enkelte medarbejders lyst til personlig indsigt og videreudvikling gennem et grundigt og nuanceret kendskab til egne ressourcer og talenter.


Undervisningsform:

Samtale om og definition af problemstillingen. Videooptagelser af  konkrete situationer. Tilbagemelding til de involverede. Der fokuseres på at vise, hvilke verbale og nonverbale elementer i samspillet, der kan udvikles. Der foretages evt. nye optagelser, og form og metode gentages, indtil problemet er løst.